Na co możemy otrzymać dotację z "Czystego Powietrza"?

28-02-2024

Program "Czyste Powietrze" to inicjatywa rządowa w Polsce, która ma na celu poprawę jakości powietrza poprzez wsparcie finansowe dla właścicieli domów jednorodzinnych w zakresie termomodernizacji i wymiany źródeł ciepła.

Na co możemy otrzymać dotację z "Czystego Powietrza"?

Program “Czyste Powietrze” oferuje dofinansowanie na szereg działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń. Oto, na co można uzyskać wsparcie finansowe:

  • Wymiana starych źródeł ciepła: Dofinansowanie obejmuje wymianę nieefektywnych pieców na paliwo stałe na nowe, ekologiczne kotły.
  • Modernizacja instalacji grzewczej: Wsparcie na prace związane z modernizacją systemów ogrzewania.
  • Ocieplenie budynku: Dotacje na prace termoizolacyjne, takie jak ocieplenie ścian, dachu czy podłogi.
  • Wymiana okien i drzwi: Możliwość uzyskania dofinansowania na wymianę stolarki otworowej na bardziej energooszczędną.
  • Instalacja rekuperacji: Wsparcie na montaż systemów wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
  • Montaż instalacji fotowoltaicznej: Dofinansowanie na zakup i instalację paneli słonecznych.

Maksymalna kwota dofinansowania może wynosić nawet do 135 000 zł w przypadku kompleksowej termomodernizacji, a wysokość dotacji zależy od dochodu gospodarstwa domowego oraz zakresu przeprowadzanych prac1. Program “Czyste Powietrze” jest szansą na znaczące obniżenie kosztów związanych z ekologiczną modernizacją domu oraz przyczynia się do poprawy jakości powietrza.