Rodo zgoda

Prosimy o:

  • zapoznanie się z informacją dotyczącą Administratora Danych Osobowych i przysługujących Państwu praw;
  • zajęcie stanowiska w sprawie wyrażenia zgody lub braku takiej zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych przez firmę Ekogrzanie w celach marketingowych.

 

DANE KLIENTA

FIRMA / OSOBA FIZYCZNA:

ADRES:

EMAIL:

TELEFON KONTAKTOWY:

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dz. Urz. EU L Nr 119, str. 1) zwanego dalej Rozporządzeniem, informuję iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma M-TECH Mariusz Bartosz, ul. Azaliowa 3, 64-500 Gałowo, zwaną dalej Sklep Ekogrzanie. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówień detalicznych. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wyrażenia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia. Pani/Pana dane będą udostępniane na podstawie umów powierzenia danych podmiotom współpracującym z Ekogrzanie, realizującym usługi związane wyłącznie z prowadzeniem bazy klientów Ekogrzanie. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w systemach informatycznych obsługi klienta Ekogrzanie.

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie Art. 6 ustęp 1a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dz. Urz. EU L Nr 119, str. 1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez firmę Firma M-TECH Mariusz Bartosz z siedzibą w 64-500 Gałowo, ul. Azaliowa 3.

 

  • Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych dotyczących realizacji zamówień drogą mailową.
  • Nie wyrażam zgody na przesyłanie informacji handlowych dotyczących realizacji zamówień drogą mailową.
  • Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących zamówień drogą informacji SMS.
  • Nie wyrażam zgody na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących zamówień drogą informacji SMS.

 

Prosimy o zaznaczenie odpowiedniego pola/pól (poprzez wstawienie krzyżyka) i przesłanie nam scanu wydrukowanego formularza w wersji e-mail na adres: biuro@sklepekogrzanie.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Ekogrzanie ul. Azaliowa3, 64-500 Gałowo.

Niniejsza zgoda obowiązuje do chwili odwołania przez składającego. Odwołanie może nastąpić w dowolnym momencie.