Dotacje na powietrze pompy ciepła z Programu "Czyste Powietrze"

28-02-2024

O Programie "Czyste Powietrze" w kontekście uzyskania dofinansowania do zakupu i montażu pompy ciepła

Obecnie istotne jest ekologiczne i efektywne ogrzewanie mieszkań. Pompy ciepła, które czerpią energię z otoczenia, są jednym z chętnie wybieranych rozwiązań. Mimo to, ich zakup i instalacja mogą być kosztowne, co skłania do poszukiwania możliwości uzyskania dofinansowania.

W Polsce, program “Czyste Powietrze” wspiera inwestycje w odnawialne źródła energii, mając na celu redukcję zanieczyszczeń i poprawę jakości powietrza. W ramach tego programu, zarówno indywidualni właściciele, jak i wspólnoty mieszkaniowe, mogą uzyskać wsparcie finansowe na zakup i montaż pompy ciepła.

Aby otrzymać dotację, konieczne jest spełnienie określonych kryteriów. Budynek, w którym ma być zainstalowana pompa, musi służyć celom mieszkalnym i być wyposażony w odpowiedni system grzewczy. Ponadto, instalacja musi być wykonana przez certyfikowanego fachowca.

Kwota dofinansowania zależy od różnych czynników, takich jak typ i wydajność pompy, lokalizacja nieruchomości czy dochody domowe. Maksymalne wsparcie może pokryć do 50% kwalifikowanych kosztów, a dla osób o niższych dochodach nawet do 90%.

Pompa ciepła powinna być zainstalowana zgodnie z normami budowlanymi i posiadać co najmniej dwuletnią gwarancję producenta. Po zakończeniu prac, właściciel powinien przeprowadzić audyt energetyczny, potwierdzający prawidłowość montażu i efektywność systemu.

Podsumowując, dotacje na pompy ciepła oferowane przez program “Czyste Powietrze” czynią inwestycję bardziej dostępną i przyczyniają się do ochrony środowiska. Warto rozważyć skorzystanie z tej możliwości dofinansowania.