F-gazy zakup pomp ciepła split w Sklepie Ekogrzanie

17-04-2023

Zakupy pomp ciepła split objętych ustawą F-Gazy w Sklepie Ekogrzanie

F-gazy to skrót od gazów fluorowanych, które są jednym z rodzajów zubożających warstwę ozonową gazów cieplarnianych. Znajdziemy je m.in. w pompach ciepłach typu split, które zaliczamy do urządzeń niehermetycznie zamkniętych czyli takich, w których czynnik chłodniczy należy uzpełnić. W związku z tym, że Unia Europejska nakłada obowiązek ograniczenia emisji szkodliwych substancji do każdy Klient kupujący pompę ciepła typu split zobligowany jest do wypełnienia oświadczenia.

Zakupy pomp ciepła split objętych ustawą F-Gazy w Sklepie Ekogrzanie

F-gazy to skrót od gazów fluorowanych, które są jednym z rodzajów zubożających warstwę ozonową gazów cieplarnianych. Znajdziemy je m.in. w pompach ciepłach typu split, które zaliczamy do urządzeń niehermetycznie zamkniętych czyli takich, w których czynnik chłodniczy należy uzpełniać. W związku z tym, że Unia Europejska nakłada obowiązek ograniczenia emisji szkodliwych substancji do każdy Klient kupujący pompę ciepła typu split zobligowany jest do wypełnienia oświadczenia.

Obecnie obowiązująca ustawa o F-gazach nakłada na przedsiębiorcę montującego pompę ciepła typu split odrębne obowiązki w zakresie przyjmowania dostaw fluorowanych gazów cieplarnianych, stosowania procedur wykonywania działalności, wdrożenia systemu dokumentowania czynności oraz posiadania odpowiedniego wyposażenia technicznego. Dlatego tak ważne jest, aby Instalator nabywający pompę ciepła typu split posiadał stosowane uprawnienia tzw. Ceryfikat F-gazy.

 

Przed zakupem pomp ciepła typu spli Klient powinien złożyć w naszym sklepie Ekogrzanie z jedno ze stosowanych oświadczeń.

  • Oświadczenie, że jest się firmą, która posiada Certyfikat wydany przez UDT niezbędny do montażu pomp ciepłą typu split i uprawniający do montowania urządzeń niehermetycznie zamkniętych

Tu pobierz oświadczenie

 

  • Oświadczenie, że zakup pompy typu split jest dokonywany w celu dalszej odsprzedaży bez montażu.

Tu pobierz oświadczenie

 

  • Oświadczenie, że jest się końcowych Klientem urządzenia niehermetycznie zamkniętego i posiadamy umowę z Certyfikowanym Monterem z uprawnieniami UDT, który dokona montażu pompy ciepła typu split.

Tu pobierz oświadczenie

Tu pobierz kopie umowy z Monterem

 

Podpisane powyżej dokumenty  prosimy wysłać do doradcy handlowego Sklepu Ekogrzanie na adres: biuro@sklepekogrzanie.pl

Po otrzymaniu dokumentów doradca handlowy informuję o możliwości rozpoczęcia zakupu produktów objętych ustawą F-gazy.

Bez przekazania stosownego oświadczenia, nie ma możliwości zakupu produktów objętych ustawą F-gazy

(pompy ciepła typu split).